Zoroastrisme

Zoroastrische tempel- Yazd

Vier Natuurelementen: In het zoroastrisme worden vier natuurlijke elementen geassocieerd met de vier fundamentele aspecten van het leven en de schepping. Deze elementen zijn:

  1. Aarde (geiti): Symbool voor stabiliteit en vruchtbaarheid.
  2. Water (wāsu): Vertegenwoordigt zuivering en vloeibaarheid.
  3. Lucht (vayu): Staat voor ademhaling en leven.
  4. Vuur (atu): Symboliseert warmte, licht en zuivering.

Goed Denken, Goed Spreken, Goed Doen: De ethiek van het zoroastrisme benadrukt de heiligheid van “goed denken, goed spreken en goed doen” (humata, hukhta, hvarshta). Volgelingen worden aangemoedigd om positieve gedachten te koesteren, eerlijk en oprecht te spreken en deugdzaam te handelen. Deze principes bevorderen harmonie in relaties en bijdragen aan het welzijn van zowel individuen als de samenleving.

Ahura Mazda: Ahura Mazda is de oppergod in het zoroastrisme. Hij wordt geassocieerd met licht, waarheid en goedheid. Ahura Mazda wordt beschouwd als de schepper van de wereld en een bron van spirituele leiding. Angra Mainyu, de kracht van het kwaad, staat tegenover Ahura Mazda in een dualistische strijd.

Farvahar: De Farvahar is een belangrijk symbool in het zoroastrisme en vertegenwoordigt het spirituele erfgoed en de bescherming van individuen. Het toont een gevederde figuur met uitgestrekte vleugels die boven een cirkel zweeft. De cirkel staat voor het eeuwige leven, terwijl de twee bochten van de vleugels keuzes symboliseren tussen goed en kwaad.

Toren van Stilte: De Toren van Stilte, ook wel bekend als de Dakhma, is een unieke structuur die wordt gebruikt in het zoroastrische lijkritueel. In plaats van begraven of cremeren werden de overledenen in de open lucht geplaatst op de Dakhma, waar ze werden blootgesteld aan aaseters zoals vogels. Dit proces van “luchtbegrafenis” wordt beschouwd als een respectvolle manier om het lichaam aan de natuur terug te geven en bij te dragen aan de kringloop van het leven.

De vuurtempel is een belangrijk heiligdom binnen het zoroastrisme, waar aanbidders samenkomen om vuur te aanbidden en spirituele rituelen uit te voeren. Het vuur wordt beschouwd als een symbool van zuiverheid, spirituele energie en de aanwezigheid van Ahura Mazda, de oppergod van het zoroastrisme.

Binnen de zoroastrische vuurtempels wordt het heilige vuur voortdurend brandend gehouden door priesters die zijn opgeleid in de rituelen en verantwoordelijkheden van het onderhoud van het vuur. Deze tempels zijn doorgaans ontworpen om een plek van rust en gebed te zijn voor de gelovigen.

Het heilige vuur
Toren van stilte- Yazd
Farvahar